POGOJI POSLOVANJA PODJETJA TLS D.O.O.

SPLOŠNO

TLS, d.o.o., Sp. Rečica 6, 3270 Laško (prodajalec) kupcu spletne prodaje (kupcu) pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene izdelkov. Vse informacije in določbe, objavljene na spletni strani, določajo pogoje poslovanja in nakupa izdelkov na spletni strani podjetja TLS d.o.o.
Kupec prejme potrdilo o nakupu na e-naslov.
Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.
Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da nakup kupca urejajo splošni prodajni pogoji, ki veljajo na dan oddaje nakupa.

Podjetje prosi kupce, da pred prvim nakupom oziroma registracijo v spletno trgovino pogoje natančno preberejo, saj z uporabo spletne strani sprejemajo in soglašajo z objavljenimi pogoji poslovanja podjetja ter potrjujejo, da so bili z vsemi pogoji osebno seznanjeni. Če se s splošnimi pogoji ne strinjajo, nakupa v spletni trgovini ne morejo opraviti.
Podjetje omogoča na spletni strani nakup promocijskih artiklov podjetja. Nakup izdelkov na spletni strani je možen 24 ur dnevno. Z jasnimi pogoji poslovanja želi podjetje obiskovalcem in kupcem zagotoviti čim boljšo uporabniško izkušnjo na spletni strani, olajšati odločitev in nakup ter zagotoviti zadovoljstvo ob končni uporabi kupljenih izdelkov.
Kot kupec, obiskovalec ali uporabnik v pogojih in določilih poslovanja podjetja je opredeljena vsaka oseba, ki obišče spletno stran, na njej poišče informacije, ali se odloči za nakup izdelkov ali storitev na njej. Tip uporabnika ločimo glede na to ali je fizična (potrošnik) ali pravna oseba (kakršna koli oblika organizacije z davčno številko).
Z registracijo na spletni strani podjetja pridobi vsak kupec svoje uporabniško ime in geslo, s čimer postane uporabnik. Vsak kupec mora ob registraciji navesti resnične osebne podatke. Podjetje prosi kupce, da s svojim uporabniškim imenom in geslom ravnajo skrbno, saj v podjetju ne odgovarjajo za škodo pri nepooblaščenem razkritju ali uporabi njegovih podatkov.
Kupec mora v primeru sprememb osebnih podatkov sam poskrbeti, da z ureditvijo podatkov v svojem profilu (v katerega je registriran kot kupec) pravilno in pravočasno uredi vse podatke. Podjetje v primeru netočnosti podatkov kupca ne more odgovarjati za nastalo škodo.
Kupec se z registracijo na spletni strani podjetja strinja, da podjetje kot njen upravljavec zbira in obdeluje njegove posredovane podatke in podatke o njegovih nakupih, vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Podjetje se kot prodajalec po najboljših močeh ves čas trudi zagotavljati ažurne in pravilne podatke. Zaradi hitre narave sprememb informacij (dobavni roki, lastnosti izdelkov, cene idr.) ali zaradi ne obveščanja s strani proizvajalcev, pa se kljub temu lahko zgodi, da podjetje podatkov na spletni strani ne uspe pravočasno zamenjati. V tem primeru bo podjetje kupca o vseh spremembah nemudoma obvestilo, mu omogočilo odstop od pogodbe, ali pa skupaj poskušalo poiskati najboljšo možno rešitev.

Podjetje ne sprejema odgovornosti v primeru:
• da dostop do informacij na spletni strani kupcu ni mogoč (zaradi tehničnih težav, vzdrževanja ali morebitnih drugih težav),
• nastale škode zaradi kupčeve uporabe objavljene vsebine,
• nastale škode na kupčevi strojni, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani (kupec si mora sam zagotoviti ustrezno zaščitno opremo pred uporabo spletne strani),
• nastale škode zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe kupčevih registracijskih podatkov (kupec mora zagotoviti ustrezno varnost svojih podatkov).
Vse objavljene lastnosti izdelkov, cene, podatki o načinu plačila veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila s strani podjetja.
Podjetje si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev v vsakem trenutku brez predhodnega obvestila kupcem. Vse spremembe bodo objavljene in vsem uporabnikom spleta javno dostopne na spletni strani podjetja.
Spremembe splošnih pogojev so zavezujoče za vse uporabnike, obiskovalce in kupce na spletni strani.
Slike, uporabljene na spletni strani so simbolične, podjetje pa se kljub temu trudi zagotavljati in s strani proizvajalcev pridobiti čim bolj natančne fotografije izdelkov. Fotografije so last proizvajalcev prodajanih izdelkov, zato sta njihovo kopiranje in nadaljnja uporaba brez dovoljenja lastnika prepovedana in ne zagotavljajo oz. jamčijo lastnosti izdelkov.
Pravna razmerja med kupci/obiskovalci/uporabniki in podjetjem, kot lastnikom te spletne strani, so urejena s predpisi Republike Slovenije.

VRAČILO IZDELKOV

Kupec potrošnik ima pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, brez navedbe razloga za svojo odločitev. Kupec v tem primeru sam krije stroške vračila blaga. Vrnitev naročenega blaga podjetju v roku 14 dni od prevzema je enakovredna sporočilu o odstopu. Obvestilo o odstopu mora biti poslano v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.
O vračilu blaga mora kupec obvestiti podjetje v najkasneje 14-ih dneh od prejetja blaga. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Podjetje ima pravico, da zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je bilo blago poslano nazaj. Prejeta plačila bo podjetje vrnilo po prejemu dokazila, da je bilo blago poslano nazaj ali po prejemu vrnjenega blaga. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z nakazilom na njegov TRR.
Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano, nerabljeno, v nespremenjeni količini, shranjeno v nepoškodovani originalni embalaži. Priložena mora biti vsa pripadajoča dokumentacija o izdelku. Blago mora biti poslano podjetju v 30-dneh po oddaji sporočila o odstopu od nakupa.
Podjetje prosi kupce, da obvestilo o odstopu od pogodbe, kopijo računa in blago pošljejo na naslov: TLS, d.o.o., Sp. Rečica 6, 3270 Laško.
Stroški vračila blaga, če ga pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, zaradi njegove narave ni možno vrniti po pošti, so odvisni od velikosti vrnjene pošiljke in načinu rokovanja z njo, zato podjetje prosi, da ga v takšnem primeru prej kontaktirate.

Za morebitne dodatne informacije podjetje prosi, da ga kontaktirate na telefonsko številko +386 3 734 33 26 ali +386 31 304 000. Cena klica se obračuna po veljavnem ceniku vašega operaterja.
Odstop od pogodbe in vračilo blaga ni možno v primerih, ko gre za blago izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim potrebam, za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo (izdelano individualno za kupca,…).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V podjetju spoštujemo pomen varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Osebne podatke z vašo privolitvijo pridobivamo iz različnih spletnih ali pisnih virov. Podatki, ki jih za namen obveščanja lahko hranimo so:
• ime in priimek,
• demografski podatki (npr. spol, starost, rojstni datum),
• kontaktni podatki (npr. spletni naslov, telefonska številka),
• informacije o udeležbi na dogodkih in nakupnih navadah.
V interesu učinkovitega sodelovanja in spoštovanja zakonodaje vsakemu posamezniku zagotavljamo pravico do:
• dostopa do osebnih podatkov (pregleda),
• popravka/dopolnitve osebnih podatkov,
• omejitve obdelave osebnih podatkov,
• prenosljivosti osebnih podatkov,
• izbrisa osebnih podatkov (“pravica do pozabe”),
• ugovora.
Vaše pridobljene podatke bomo uporabljali le za namen obveščanja. Za preklic, spremembo ali vprašanja glede vaše privolitve uporabe osebnih podatkov vas prosimo, da nas kontaktirate.

RAZNO

Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu preko spleta sta kupcu na razpolago na transport@tls-lasko.si.
Prodajalec skladno s 3. odst. 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih.