Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje

Podjetje posluje glede na to, kako gledamo nanj. Nepredvidene in
neželene situacije so del poslovanja. Življenje je vzrok in posledica.
Kakršno filozofijo sprejmemo za svoje življenje, podjetje ali delovno
mesto, takšne imamo posledice.

Kar verjamemo zase glede življenja , takšno imamo življenje. Kar
verjamemo za svoje podjetje glede poslovanja, za svoje delovno mesto,
takšno imamo poslovanje.

Nepredvidenim in neželenim situacijam lahko rečemo danosti, namesto
omejitve. Paket omejitev ali danost vsebuje način razmišljanja in
postopke delovanja, kjer se naučimo, kako na neželene situacije gledati
kot na danosti.

Namen Paketa je doseči cilj, ki se odraža v zadovoljstvu posameznika in
v uspešnem poslovanju.

Paket Omejitev ali Danost vsebuje 10 svetovalnih ur po 45 min, cena
paketa je 500,00 EUR.

Poslovno svetovanje

Podjetje posluje glede na to, kako gledamo nanj. Nepredvidene in neželene situacije so del poslovanja. Življenje je vzrok in posledica. Kakršno filozofijo sprejmemo za svoje življenje, podjetje ali delovno mesto, takšne imamo posledice.

Kar verjamemo zase glede življenja , takšno imamo življenje. Kar verjamemo za svoje podjetje glede poslovanja, za svoje delovno mesto, takšno imamo poslovanje.

Nepredvidenim in neželenim situacijam lahko rečemo danosti, namesto omejitve. Paket omejitev ali danost vsebuje način razmišljanja in postopke delovanja, kjer se naučimo, kako na neželene situacije gledati kot na danosti.

Namen Paketa je doseči cilj, ki se odraža v zadovoljstvu posameznika in v uspešnem poslovanju.

Paket Omejitev ali Danost vsebuje 10 svetovalnih ur po 45 min, cena paketa je 500,00 EUR.

Omejitev
ali danost?

Omejitev
ali danost?